Pogoji poslovanja

Spodnji dokument je pravno zavezujoč za vse naše obiskovalce, stranke in uporabnike. Pozorno ga preberite, lahko pa ga tudi shranite (PDF) za kasnejšo referenco ali tiskanje.

Izjava o varovanju zasebnosti

1. Uvod

Tu navedena izjava je Izjava o varovanju zasebnosti (v nadaljevanju: IVZ) samostojnega podjetnika Modro nebo, Aleš Djordjević s.p, Ljubljanska cesta 88, 1230 Domžale, matična številka: 1657224000 (v nadaljevanju: Ponudnik). IVZ se uporablja za opredelitev pogojev, obsega in načina zbiranja in obdelave podatkov naročnikov storitev Ponudnika in drugih oseb, s katerimi Ponudnik komunicira (v nadaljevanju: Uporabniki oz. Uporabnik).

Ponudnik spoštuje zasebnost Uporabnikov in bo storil vse potrebno, da jo zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami ali zlorabami.

2. Piškotki

Ponudnik na domeni modronebo.net, poddomeni www.modronebo.net in vseh drugih poddomenah pod domeno modronebo.net uporablja lasten sejni piškotek za zagotavljanje varnosti in preprečevanje zlorab sistemov za vpisovanje in prijavo, delovanje spletnih obrazcev, obdelavo naročil in avtentikacijo Uporabnikov. Sejni piškotek se imenuje session_id_modronebo ali session_id_lab in se namesti šele, ko je prvič potreben in se kasneje uporablja samo po potrebi. Ta piškotek je nujno potreben za zagotovitev storitve, ki jo Uporabnik izrecno zahteva in se v terminalski opremi Uporabnika ne shranjuje za daljši čas ali trajno.

V kolikor Ponudnik uporabi tudi take piškotke, za katere zakon zahteva predhodno odobritev ali možnost naknadne odjave od uporabe (primer: lasten piškotek za potrebe analitike), to Uporabniku omogoči z uporabo okna ali dialoga za izbiro, nastavitvene strani ali na drug ustrezen način.

3. Statistični podatki

Ponudnik sledi dostopom do svojih strežnikov in druge infrastrukture. Pri tem beleži IP naslove, čas, trajanje, vrsto in način dostopa ter druge s tem povezane podatke. Te podatke uporablja za štetje obiskovalcev, analizo trendov ter za upravljanje strežnikov in druge infrastrukture. IP naslovi niso povezljivi s podatki, po katerih bi lahko osebno identificirali Uporabnike. Ponudnik statistične podatke ne daje na voljo tretjim osebam, kot so npr. Google, Facebook ali drugi.

4. Osebni podatki

Ponudnik zbira podatke ob poizvedbah o storitvah, ob prijavi ali odjavi na storitve in ob nudenju uporabniške podpore. Pri tem beleži osebne podatke preko e-pošte, telefona, nadzorne plošče, formularjev na spletni strani in druge programske opreme na strežnikih in drugi infrastrukturi.

Zbrane podatke Ponudnik uporablja za opravljanje ponujenih storitev, obveščanje in zagotavljanje pozitivne izkušnje Uporabnikov.

Z istim namenom si Ponudnik pridržuje pravico snemanja pogovorov na svojih telefonskih številkah, objavljenih na svojih spletnih straneh ter v naročniških pogodbah in s tem povezanih dokumentih.

Ponudnik osebne podatke ne daje na voljo tretjim osebam, razen v kolikor je to potrebno za izvedbo naročenih storitev, npr. ob registraciji domen, registraciji SSL certifikatov, naročanju programskih licenc ali v primeru, da mu je to naloženo s strani sodišča ali drugega za to pooblaščenega državnega organa.

5. Samodejno spreminjanje podatkov

Ponudnik za potrebe upravljanja strežnikov in druge infrastrukture ter opravljanja ponujenih storitev samodejno spreminja komunikacijske podatke v primerih, kot so: prepoznavanje in označevanje e-pošte kot spam (nezaželena reklamna sporočila); prepoznavanje in blokiranje ali brisanje e-pošte, ki vsebuje viruse, trojance ali drugo nezaželeno vsebino; prepoznavanje in blokiranje ali brisanje datotek, ki vsebujejo viruse, trojance in druge nezaželene vsebine in se nalagajo preko FTP, HTTP ali drugih dostopov; omejevanje količine prenešenih podatkov v primerih DOS (denial of service) ali DDOS (distributed denial of service) napadov; v drugih nujnih primerih.

6. Varno shranjevanje

Ponudnik zagotavlja, da so osebni podatki Uporabnikov, s katerimi razpolaga, zavarovani na tak način, da je onemogočeno slučajno ali namerno uničevanje, sprememba ali izguba ter obdelava s strani nepooblaščenih tretjih oseb.

7. Zunanje povezave

Spletne strani, dokumentacija in nadzorna plošča Ponudnika lahko vsebujejo zunanje povezave do drugih spletnih strani. Ponudnik ni odgovoren za zbiranje in obdelavo podatkov na teh drugih spletnih straneh in IVZ zanje ne velja. Uporabnikom svetujemo, da se za obisk ali uporabo takih zunanjih spletnih strani zavestno odločajo in se o pogojih obiska oz. uporabe drugih spletnih strani ustrezno pozanimajo.

8. Veljavnost Izjave o varovanju zasebnosti

Morebitna neveljavnost nekaterih določil IVZ, ki bi izhajala iz zakonskih dopolnil, odločitve pooblaščenih državnih oblasti ali drugih vzrokov, ne vpliva na veljavnost drugih določil IVZ.

IVZ so objavljeni na spletnih straneh Ponudnika in veljajo od 08.08.2014 do spremembe ali preklica.